Arbeidsopphold

Flerbrukets fasiliteter er et egnet sted hvor både store og små kreative grupper kan gjennomføre kortere og/eller lengre arbeidsopphold med overnatting. Tanken er at man ved å reise på arbeidsopphold kan få en konsentrert og god arbeidsprosess med fokus på det kreative og skapende, en prosess som, hvis ønskelig, kan pågå 24timer i døgnet.

Rommene er store og lyse, med snaue 4 meter under taket. Huset ligger på en stor tomt og har ingen nære naboer, så lyd er ikke sjenerende.

Per i dag er Flerbruket spesielt tilrettelagt arbeid med musikk, med gjennomførte akustiske tiltak og nødvendig musikkutstyr. Likevel egner lokalet seg også godt til arbeid med scenekunst og andre kunstformer som kan jobbe godt i et stort rom.

Per i dag har Flerbruket mulighet til å huse opptil 15 mennesker, men egner seg best til grupper opp til 10. 

%d bloggere liker dette: